Chính sách

Những điều khoản sử dụng quy định việc sử dụng của quý khách đối với trang web của TranganLuxuryHotel.com. Việc quý khách sử dụng trang web này có nghĩa là quý khách chấp thuận những Điều Khoản này.

Quyền và nghĩa vụ của TranganLuxuryHotel.com.

TranganLuxuryHotel.com sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ đặt phòng cho những khách hàng sau khi hoàn thành các thủ tục và các điều kiện TranganLuxuryHotel.com nêu ra.

Trong trường hợp khách hàng cung cấp thông tin cho TranganLuxuryHotel.com không chính xác, hoặc vi phạm pháp luật thì TranganLuxuryHotel.com có quyền từ chối hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ.

TranganLuxuryHotel.com giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên TranganLuxuryHotel.com theo luật bản quyền và các quy định pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

TranganLuxuryHotel.com giữ quyền thay đổi biểu giá dịch vụ khách sạn và phương thức thanh toán theo nhu cầu và điều kiện của khách sạn

Nghĩa vụ của TranganLuxuryHotel.com

TranganLuxuryHotel.com chịu trách nhiệm xây dựng trong điều kiện và phạm vi cho phép.

TranganLuxuryHotel.com sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác lữ hành trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho khách hàng.

TranganLuxuryHotel.com chịu trách nhiệm nâng cấp trang thiết bị, bổ sung dịch vụ, chất lượng liên quan đến hoạt động của TranganLuxuryHotel.com

TranganLuxuryHotel.com sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường khách sạn. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xẩy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, những trường hợp bất khả kháng gây thiệt hại cho khách hàng thì TranganLuxuryHotel.com không phải chịu trách nhiệm liên đới.

Bảo mật: TranganLuxuryHotel.com cam kết sẽ bảo mật mọi thông tin của quý khách khi đăng ký sử dụng dịch vụ đặt phòng trên website

Điều khoản áp dụng

Mọi tranh chấp nẩy sinh giữa TranganLuxuryHotel.com và khách hàng phải được giải quyết trên tinh thần hợp tác vì mục đích chung, hai bên có trách nhiệm và nghĩa vụ tôn trọng quyền lợi và sự bình đẳng giữa các bên.

Đặt Phòng

Chọn phòng

Giá từ: 380,000đ
Phòng Standard Double
Giá từ: 450,000đ
Phòng Superior
Giá từ: 520,000đ
Phòng Deluxe
Giá từ: 100,000đ/giường
Phòng Dorm
Giá từ: 380.000vnd
Phòng Standard Twin
Phòng Honeymoon