Hotel location

TRANG AN LUXURY HOTEL

Địa chỉ: Nguyên Ngoại – Ninh Nhất – Thành Phố Ninh Bình
Tel: (030)6 25 3388-  Hotline: 0913 077 776, 0989 086 929
Website: http://www.tranganluxuryhotel.com
Email: tranganluxuryhotel2017@gmail.com


Sơ đồ đường đến Tràng An Luxury Hotel

   
 

Booking

Check rooms

Price from: 380,000đ
Standard rooms
Price from: 450,000đ
Superior  rooms
Price from: 520,000đ
Deluxe rooms
Price from: 100,000đ/giường
Dorm rooms