Privacy Policy

Tuyên bố về chính sách:

Tràng An Luxury Hotel cam kết bảo mật thông tin cá nhân của người sử dụng thông tin trên trang Tràng An Luxury Hotel. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân được trình bày dưới đây thể hiện những cam kết của Tràng An Luxury Hotel trong việc thu thập và bảo vệ thông tin cá nhân của người sử dụng trang www.tranganluxuryhotel.com

Khi sử dụng website này, quý khách đồng ý với những điều khoản được ghi dưới đây. Những điều khoản không đề cập đến trong mục này sẽ được hiểu theo quy định trong phần điều khoản sử dụng.

Cách thu thập và sử dụng thông tin:

Tràng An Luxury Hotel thu thập thông tin của người sử dụng từ các nguồn sau:

Thông tin đăng ký dịch vụ: Mẫu form đăng ký sử dụng dịch vụ Tràng An Luxury Hotel của website chúng tôi yêu cầu khách hàng điền thông tin liên lạc (như tên và địa chỉ, email, v.v). Chúng tôi sử dụng những thông tin này để giao dịch với quý khách hàng.

Tràng An Luxury Hotel sử dụng thông tin cá nhân của người sử dụng vào việc:

 Chúng tôi sử dụng những thông tin này để giao dịch với quý khách hàng.

Tiết lộ thông tin:

Chúng tôi có quyền tiết lộ thông tin của khách hàng nếu chúng tôi có cơ sở để tin rằng việc đó là cần thiết để nhận dạng, liên lạc hay điều tra một cá nhân nào đó phạm pháp hay bị nghi ngờ phạm pháp; hoặc gây tổn hại cho quyền lợi của chúng tôi và những người khác.

Chúng tôi cũng có quyền tiết lộ thông tin cá nhân khách hàng mà không thông báo trước để trả lời các yêu cầu của pháp luật và các cơ quan có thẩm quyền.

Các biện pháp an ninh:

Độ bảo mật của việc truyền thông tin qua mạng Internet hay mạng không dây không thể đảm bảo 100%. Vì vậy, chúng tôi chỉ có thể nỗ lực tối đa để bảo vệ những thông tin cá nhân của khách hàng thông qua những công cụ bảo mật chất lượng cao.

Các khách hàng phải gửi thông tin cho chúng tôi để đưa lên, xem, và thay đổi các thông tin của mình.

Thay đổi chính sách:

Tràng An Luxury Hotel có thể sửa đổi chính sách theo thời gian. (Nếu sự thay đổi đó có liên quan đến việc sử dụng thông tin cá nhân của quý khách, chúng tôi sẽ công bố rộng rãi trên website.) Đối với các thay đổi có liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm của các khách hàng, chúng tôi sẽ đăng trên mục Tin tức (hoặc Thông báo).

(Nếu quý khách không đồng ý với sự thay đổi trong chính sách, xin vui lòng gửi thư cho chúng tôi. Quý khách có thể yêu cầu xóa những thông tin mà trước đây quý khách gửi lên website).

Mỗi khách hàng đều có quyền và nghĩa vụ đóng góp ý kiến cho bản chính sách này. Tràng An Luxury Hotel sẽ có trách nhiệm xem xét và tiếp thu các ý kiến đó.

Liên hệ:

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về chính sách này hay việc sử dụng website, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ:

TRANG AN LUXURY HOTEL

Địa chỉ: Nguyên Ngoại – Ninh Nhất – Thành Phố Ninh Bình
Tel: (030)6 25 3388-  Hotline: 0913 077 776, 0989 086 929
Website: http://www.tranganluxuryhotel.com
Email: tranganluxuryhotel2017@gmail.com

Booking

Check rooms

Price from: 380,000đ
Standard rooms
Price from: 450,000đ
Superior  rooms
Price from: 520,000đ
Deluxe rooms
Price from: 100,000đ/giường
Dorm rooms